روایی و اعتبار پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام
76 بازدید
محل نشر: روانشناسنان ایرانی » زمستان 1385 - شماره 10 »(12 صفحه - از 157 تا 168)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی